Coronaprotocol Dru Yoga in Hartje Utrecht

versie 17 september 2021

Dit protocol geldt voor de lessen van Dru Yoga in Hartje Utrecht in de Vrije School en de Koekoekschool. Het is gebaseerd op het Corona Protocol Yogascholen Nederland.

Lees dit document goed door

 • Door te verschijnen op de leslocatie, geef je aan deze informatie te hebben gelezen en de richtlijnen op te volgen.

Kom zoveel mogelijk op je vaste lesuur

 • De capaciteit van de yogales is aangepast aan de 1,5 m afstand: op maandag nemen maximaal 15 en op dinsdag en woensdag maximaal 11 cursisten deel aan de les.
 • De pauzes tussen de lessen zijn minimaal een half uur zodat er voldoende ruimte is om de zaal binnen te komen en te verlaten. 
 • Kom niet eerder dan een kwartier van tevoren
 • Je hebt een vaste plek in je eigen lesuur. Kom zoveel mogelijk op dit lesuur. Inhalen van lessen kan alleen als je meer dan 4 uur van tevoren hebt afgemeld en er plaats is in een ander lesuur. 

Check je eigen gezondheid

 • Als je verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts hebt of veel moet niezen, kun je niet deelnemen aan de les.
 • Bij gezondheidsklachten geldt de huidige afmeldtermijn van 4 uur van tevoren.
 • In al deze gevallen kun je deelnemen aan een online les of de opname volgen

Wat neem je mee aan extra materialen?

 • Je kunt gebruik maken van alle matten en dekens in de zaal. Je hoeft dus geen eigen materialen mee te nemen. Vanzelfsprekend staat het je vrij om wel je eigen yogamat en deken(s) mee te nemen als dat voor jou prettiger is. 
 • Vanwege ventilatie staan ramen en deuren zoveel mogelijk open. Houd hiermee rekening bij je kledingkeuze.
 • Ik deel geen thee (meer) rond: zorg zelf voor een flesje (warm) water of thee.

De leslocatie

 • Houdt minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
 • De plekken voor de yogamatten zijn duidelijk gemarkeerd. Verander deze markering niet.
 • Reinig je handen voordat je de zaal in gaat.
 • Blijf op je eigen mat.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

Dank voor je medewerking!

 

Marian Dekker

0